Presentació

El CONSELL DELS INFANTS és un projecte de participació infantil on el seu objectiu general és generar un espai on els infants puguin dir la seva i realitzar les seves propostes sobre aspectes que tenen que veure amb el municipi i el seu entorn.
Fomentar la participació dels infants en els afers de la ciutat, i promocionar els drets de la infància, fent una ciutat també a la mida dels infants.
Aquest Consell estarà format per nens i nenes d’entre 10 i 12 anys, i el seu funcionament es basarà en realitzar reunions ordinàries un cop al mes, fora de l’horari escolar, i portar a terme les diferents activitats que es derivin d’aquestes reunions, coordinades per una dinamitzadora.
Aquestes reunions ordinàries es faran els dijous en horari de 16:45h a 18h a la Sala de Plens de l’Ajuntament.

Podeu trobar més informació dels consells d’Infants a la Xarxa de Projectes de participació infantil de la Diputació de Barcelona