Actes del curs 2017-2018

Acta de la reunió del Consell d’Infants del 14 de novembre de 2017

Acta de la reunió del Consell d’Infants de 12 de desembre 2017

Acta de la reunió del Consell d’Infants de 16 de gener de 2018

Acta de la reunió del Consell d’Infnats de 13 de febrer de 2018

Acta de la reunió del Consell d’infants de 13 de Març de 2018

Acta de la reunió del Consell d’Infants del 17 d’abril de 2018

Acta de la reunió del Consell d’infants del 8 de maig de 2018